Monitoring Legislacji Krajowej 03 – 09.11.2022 r.

W okresie od 03 – 09.11.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD382 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud382/