Monitoring Legislacji Krajowej 04-10.03.2021

W okresie  04 – 10.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 20 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji Białej Księgi Rozwoju Przemysłu – II etap prac nad nową Polityką Przemysłową Polski, dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii.

Link: https://pracodawcy.pl/biala-ksiega-rozwoju-przemyslu-ii-etap-prac-nad-nowa-polityka-przemyslowa-polski/

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (nr w wykazie prac legislacyjnych 17 E), które zostało przesłane do Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci/