Monitoring Legislacji Krajowej 12-18.11.2020

W  okresie od 12-18.11.2020  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 31 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (numer z wykazu prac legislacyjnych MZ 1028), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzad/