Monitoring Legislacji Krajowej 15-21.07.2021

W okresie 15 – 21.07.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów, jak również uchwał Rady Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych), które zostało przesłane do Wyższego Urzędu Górniczego

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-aktywow-panstwowych-w-sprawie-kwalifikacji-w-zakresie-gornictwa-i-ratownictwa-gorniczego-nr-1-21-w-wyka/

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji projektu Polityki eksportowej Polski, dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-polityka-eksportowa-polski/