Monitoring Legislacji Krajowej 15-21.09.2022

W okresie od 15-21.09.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź (zgłoszone w ramach Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej – konsultacje publiczne dotyczące Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) – Public consultation regarding the European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) Exposure Drafts (“ESRS EDs”), które zostało przesłane do Komisji Europejskiej (DG FISMA) oraz European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/support-of-kig-polish-chamber-of-commerce-to-esrs-public-consultation/