Monitoring Legislacji Krajowej 15-21.10.2010

W okresie od 15 – 21.10 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 32 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano jedno stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-ud131/