Monitoring Legislacji Krajowej 20-26.05.2021

W okresie od 20 – 26.05.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 23. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano uwagi do Pakietu rozwiązań regulacyjnych umożliwiających zaangażowanie przemysłu w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, sporządzonego przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska, które zostaną uzgadniane z kilkoma Ministerstwami (m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-pakiet-rozwiazan-regulacyjnych-umozliwiajacych-zaangazowanie-przemyslu-w-rozwoj-oze/