Monitoring Legislacji Krajowej 23.12.2020 – 06.01.2021

W okresie od 23.12.2020 do 06.01.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 53. projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W analizowanym okresie opublikowano również sto czterdzieści siedem aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 12. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-rady-ministrow-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektryczne/