Monitoring Legislacji Krajowej 24 -30.03.2022

W okresie 24 -30.03.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 27. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej.


Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-konsultacji-aktualizacji-dyrektywy-2009-148-we-w-sprawie-ochrony-pracownikow-przed-ryzykiem-zwiazanym-z-narazeniem-na-dzialanie-azbestu-w-miejscu/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok (KPDZ), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-krajowego-planu-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia-na-2022-rok-kpdz/