Monitoring Legislacji Krajowej 25.02 – 03.03.2021

W okresie od 25.02 – 03.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 13. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-krajowego-planu-odbudowy-kpo/

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (nr w wykazie prac legislacyjnych MI 46), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-w-sprawie-projektu-rozp-mi-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-wydanie-zezwolenia-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-nr-w-wykazie-prac-legislacyjnych-mi-46/