Monitoring Legislacji Krajowej 5-11.02.2024 r.

W okresie od 5-11.02.2024 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – wniosek do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o złożenie wniosku o wydanie wiążącego wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawnego) przez Ministra Finansów, na postawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców o interpretację art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, które zostało przesłane do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a za jego pośrednictwem do Ministerstwa Finansów.

W analizowanym okresie opublikowano 36. aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.