Monitoring Legislacji Krajowej od 31.03 – 7.04.2021

W okresie od 31.03 – 7.04.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 33. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych:

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-krajowego-planu-odbudowy-kpo/

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozp-mkis-zasady-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-nr-508-w-wykazie-prac-legislacyjnych-mkis/