Nowy (8.) program działań w zakresie środowiska – wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne 8. programu działań w zakresie ochrony środowiska. Jest to wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 grudnia 2020 r.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała swoje sprawozdanie pt. „Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” (SOER), którego wyniki wskazują na to, iż obecnie UE stoi przed wyzwaniami środowiskowymi, klimatycznymi i wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju o bezprecedensowej skali i stopniu pilności, wymagającymi niezwłocznego podjęcia skoncentrowanych działań i przyjęcia rozwiązań systemowych. UE wskazuje na to, że muszą zostać podjęte dalsze zdecydowane działania na szczeblu unijnym i światowym w świetle utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych, zmiany klimatu i jej skutków oraz niezrównoważonego wykorzystania zasobów, zanieczyszczenia i powiązanych zagrożeń dla zdrowia i dobrostanu człowieka, przyrody, ekosystemów i gospodarki.

UE przedstawiła swoją długoterminową strategię zobowiązując się do osiągnięcia gospodarki neutralnej dla klimatu do roku 2050. Komisja zaproponowała zapisanie tego celu w Europejskim prawie o klimacie. Komisja Europejska przyjęła również szereg nowych inicjatyw strategicznych, w szczególności Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy czy strategię na rzecz bioróżnorodności 2030.


Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują się dokumenty UE – Wniosek dotyczący decyzji – COM(2020)652.
Informacje na temat sprawozdania pt. „Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” (SOER): http://www.gios.gov.pl/pl/eea/aktualnosci/produkty/648-srodowisko-europy-2020-stan-i-prognozy-wezwanie-do-zmiany-kierunku-dzialan-i-ich-intensyfikacji
Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12709-8th-Environment-Action-Programme
Źródło: Komisja Europejska