O bezpieczeństwie i innowacjach

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jak co roku przy tej okazji, Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z KGHM Polska Miedź S.A organizowali seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle. Bądź odpowiedzialny za siebie i innych”. – Naszym zadaniem, jako Związku Pracodawców działającego w tym regionie, jest też rozwiewanie pewnych mitów, że przemysł wydobywczy jest szkodliwy i niebezpieczny, mało innowacyjny – powitała gości Prezes Związku, Beata Staszków. Honorowy patronat objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek.

Celem spotkania było przedstawienie najlepszych praktyk firm wydobywczych i przemysłowych w obszarze ochrony życia i zdrowia, prezentacja innowacyjnych rozwiązań BHP dla pracowników w przemyśle oraz rozmowy o efektywnej współpracy pomiędzy organami nadzoru, firmami górniczymi oraz partnerami społecznymi. Temat jest niezwykle ważny w każdej branży, zwłaszcza w przemyśle, gdzie istnieją realne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

– Związek Pracodawców Polska Miedź już od wielu lat organizuje konferencje i spotkania poświęcone bezpieczeństwu w miejscu pracy. Budujemy w ten sposób kulturę bezpieczeństwa, pokazując dobre praktyki, dzieląc się nowinkami w dziedzinie bezpieczeństwa, ale i rozwiewając mity, że przemysł ciężki jest mało innowacyjny, szkodliwy i bardzo niebezpieczny – powiedziała  Beata Staszków, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Podczas Seminarium wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu. Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia przytaczała statystyki w całym polskim górnictwie, na tle którego górnictwo miedziowe wypada całkiem optymistycznie. W roku 2022 roku górnictwo miedziowe miało najniższy wskaźnik wypadkowości na 1000 osób zatrudnionych – 8,4 vs. 12,5 w górnictwie węgla kamiennego.

Omówiono wiele aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, szkolenia pracowników z zakresu BHP, regularne kontrole stanu technicznego sprzętu, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także innowacyjne pomysły, jak chociażby kamizelki chłodzące dla pracowników KGHM. Prototyp kamizelki to efekt współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Kamizelki po udoskonaleniach będą testowane przez pracowników koncernu miedziowego.

– Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości KGHM, a nasze działania można scharakteryzować jednym słowem: kompleksowość. Chronimy zdrowie pracowników, tworzymy przyjazne środowisko pracy i minimalizujemy zagrożenia. Co ważne, czuwają nad tym wszyscy pracownicy, przestrzegając procedur i zasad obowiązujących w spółce. Załoga ma dostęp do szkoleń z zasad BHP czy programów edukacyjnych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM dodał, że w zakresie bezpieczeństwa w firmie stosowana jest innowacyjna organizacja pracy oraz działają systemy wczesnego ostrzegania. Do szkoleń wykorzystywana jest m.in. technologia VR (Virtual Reality), gdzie pracownicy uczą się zasad pracy na wysokościach, czy podstawowych zasad bezpieczeństwa.

– Co ważne w KGHM pomagamy też tym, którzy pomagają. Fundacja KGHM wspiera zarówno straż pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne w skali całego kraju. Ponieważ, jesteśmy dziś w Lubinie dodam tylko, że w zeszłym roku ponad 1 mln zł został przekazany takim jednostkom na zakupy wozów bojowych czy sprzętu ratowniczego – podkreślił Tomasz Zdzikot.

KGHM doskonali systemy chroniące ludzi w pracy pod ziemią – maszyny są np. wyposażane w kabiny kapsułowe zabezpieczające operatora czy w kamery zwiększające pole widzenia podczas manewrowania. Dodatkowo miedziowa spółka prowadzi projekty badawcze, mające na celu podniesienie efektywności i bezpieczeństwa pracy. Obejmują one m.in. mechanizację eksploatacji górniczej przez wprowadzenie zdalnie sterowanych maszyn i systemów monitoringu.

KGHM w ubiegłym roku zanotował rekordowy spadek wypadkowości, szczególnie tych związanych z błędem ludzkim. Program „Myśl o konsekwencjach” i „Jestem odpowiedzialny za siebie i innych” uświadamia  pracownikom, że oni sami są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej, najlepszy dostępny sprzęt, ale na końcu jest pracownik i jego zachowania, które decydują czy praca wykonywana jest z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.

O zagrożeniach związanych w pracach na wysokościach mówił Jan Buczkowski, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Kierownik oddziału Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Legnicy. Wiele miejsca poświęcił prewencji wypadkowej i zwracał uwagę, że bezpieczeństwo w miejscu pracy nie dotyczy tylko jednego pracownika, ale również jego kolegów z zespołu oraz osób z zewnątrz, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo.

Nie zabrakło także omówienia kwestii związanych z ochroną przed zagrożeniami chemicznymi i toksycznymi, a także przed zagrożeniami związanymi z hałasem i wibracjami. Przedstawiciele firm zaprezentowali najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania tym zagrożeniom oraz omówili najnowsze technologie i rozwiązania, które mogą pomóc w ochronie zdrowia pracowników.

Podczas seminarium wielokrotnie podkreślano, że bezpieczeństwo w miejscu pracy jest priorytetem, który powinien być traktowany bardzo poważnie. Przedstawiciele firm zwracali uwagę na to, że inwestowanie w odpowiednie środki ochrony osobistej czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy to nie tylko nakład finansowy, ale przede wszystkim inwestycja w dobro pracowników i wizerunek firmy.

Seminarium rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pracowników Polskiej Miedzi, którzy odeszli tragicznie wskutek wypadków przy pracy.

W załączeniu znajdują się prezentacje ze spotkania

Seminarium w ramach projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0