Ostatnia faza konsultacji – Europejskie normy emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących europejskich norm emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów: na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrzawniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów (Euro 7) oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 lutego 2023 r.

Zanieczyszczenie powietrza wciąż stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia w Europie. Chociaż jakość powietrza uległa poprawie, znaczna część ludności miejskiej w UE jest nadal narażona na działanie zanieczyszczeń w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne określone w dyrektywie w sprawie jakości powietrza. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza było przyczyną ponad 300 000 przedwczesnych zgonów w UE28 w 2018 r. Mimo iż pewną rolę odgrywają również inne sektory, to właśnie transport drogowy wciąż stanowi jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. W 2018 r. odpowiadał on średnio za 39 % szkodliwych emisji NOx (47 % na obszarach miejskich) oraz za 11 % całkowitych emisji PM10 w tym samym roku.

Europejski Zielony Ład stanowi nową strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. UE powinna również promować niezbędną transformację cyfrową i jej narzędzia oraz prowadzić inwestycje w tej dziedzinie, ponieważ toone przede wszystkim prowadzą do zaistnienia zmian. Bez wątpienia technologia cyfrowa może pomóc w ograniczeniu globalnych emisji, poprawie jakości życia i zmniejszeniu śladu środowiskowego społeczeństwa, na przykład dzięki optymalizacji zużycia energii i monitorowaniu emisji w transporcie. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz zrealizować strategię „zero zanieczyszczeń” na rzecz nietoksycznego środowiska, konieczne jest przekształcenie wszystkich sektorów, w tym transportu drogowego.

W Europejskim Zielonym Ładzie zapowiedziano przyjęcie wniosku dotyczącego bardziej rygorystycznych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów z silnikami spalinowymi (Euro 7). Inicjatywa ta, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, wprowadzi bardziej rygorystyczne normy emisji (Euro 7) dla wszystkich samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, zarówno benzynowych, jak i napędzanych silnikami wysokoprężnymi. Aby samochody poruszające się po drogach UE były czyste ekologicznie w całym okresie użytkowania, proponowane przepisy będą uwzględniać nowe technologie pojazdów i zapewniać pomiar emisji w czasie rzeczywistym. Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania UE do przyspieszenia przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność.

Celem konsultacji publicznych jest zebranie informacji faktycznych, poglądów, opinii i doświadczeń od wielu różnych zainteresowanych stron i obywateli. W ten sposób KE chce uzyskać cenny wgląd w realizację obecnych norm emisji Euro 6/VI oraz wizję potencjalnych wariantów strategicznych w odniesieniu do inicjatywy na okres po euro 6/VI.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12313-Europejskie-normy-emisji-z-pojazdow-Euro-7-dla-samochodow-osobowych-dostawczych-ciezarowych-i-autobusow_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.
 
Źródło: Komisja Europejska