Ostatnia faza konsultacji – Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. – tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europywniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajny instrument jednolitego rynku i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2679/98.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 13 stycznia 2023 r. Jednolity rynek to jeden z największych atutów UE, stanowiący podporę unijnego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Niedawne kryzysy, takie jak pandemia COVID19 czy inwazja Rosji na Ukrainę, pokazały pewną podatność jednolitego rynku i łańcuchów dostaw w sytuacji nieprzewidzianych zakłóceń, a jednocześnie zależność gospodarki europejskiej i wszystkich powiązanych z nią zainteresowanych stron od prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku. W przyszłości do innych, nowych sytuacji nadzwyczajnych mogą doprowadzić oprócz niestabilności geopolitycznej również zmiana klimatu i wynikające z niej klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej oraz globalna niestabilność gospodarcza. Z tego powodu należy zagwarantować funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych. Razem ze ścisłą współpracą wszystkich państw członkowskich oraz wykorzystaniem innych istniejących unijnych instrumentów kryzysowych nadzwyczajny instrument jednolitego rynku (SMEI) zapewni silną, sprawną strukturę zarządzania, a także ukierunkowany zestaw narzędzi gwarantujących sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku w przypadku wszelkich przyszłych kryzysów. Prawdopodobnie nie wszystkie narzędzia ujęte w niniejszym wniosku będą potrzebne w tym samym czasie. Celem jest raczej przygotowanie UE na przyszłość i wyposażenie jej w narzędzia, które mogą okazać się niezbędne w danej sytuacji kryzysowej mającej poważny wpływ na jednolity rynek. Inicjatywa ta, tj. instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI), ma na celu wprowadzenie elastycznego i przejrzystego mechanizmu szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe zagrażające funkcjonowaniu jednolitego rynku. Inicjatywa zapewni koordynację, solidarność i spójność reakcji UE na sytuacje kryzysowe oraz zapewni ochronę funkcjonowania jednolitego rynku, zapewniając:
  • ciągły swobodny przepływ towarów, usług i osób;
  • sprawnie funkcjonujące łańcuchy dostaw;
  • dostępność i dostęp do towarów i usług.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (dokument roboczy służb, ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Jednolity-rynek-nowy-instrument-UE-gwarantujacy-funkcjonowanie-jednolitego-rynku-w-sytuacjach-nadzwyczajnych_pl

Źródło: Komisja Europejska