PIENIĄDZE NA INNOWACJE I ROZWÓJ CZEKAJĄ

Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner przygotowali dla Państwa sprawdzone i aktualne informacje na temat dostępnych instrumentów lub programów unijnych wspierających przedsiębiorczość oraz innowacyjność polskich firm.

„SZYBKA ŚCIEŻKA” – OSTATNI KONKURS NCBIR

To już ostatnia szansa, by duże firmy oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogły uzyskać dotację na prace B+R w ramach programu NCBiR „Szybka ścieżka”.
W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs nie jest ograniczony tematycznie.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). NCBIR wskazał dwie rundy naborów wniosków:

  • runda I dla dużych przedsiębiorstw 22.03.2021 r. – 12.04.2021 r.
  • runda II dla MŚP 13.04.2021 r. – 04.05.2021 r.

Minimalna wartość projektu w przypadku projektu realizowanego jedynie przez firmę MŚP wynosi 1 000 000 złotych, natomiast w przypadku pozostałych projektów – 2 000 000 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% dla przedsiębiorców
(w zależności od wielkości) oraz do 100 % dla jednostki naukowej. Prace wdrożeniowe mogą być dofinansowane na poziomie 90%.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Projekt nie może być realizowany w województwie mazowieckim.

Więcej informacji dla członków ZPPM: Anna Kwiatek, tel. + 511 984 879

POŻYCZKI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM

Na początku marca br. ponownie będą dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw pożyczki rozwojowe, finansowane ze środków unijnych (RPO WD 2014-2020). Ich zaletą jest stosunkowo niskie oprocentowanie w całym okresie spłaty wynoszące od 0,29% dla mikroprzedsiębiorstw i od 1,29% dla pozostałych podmiotów, brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, oraz możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również
w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Pożyczka dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Więcej informacji dla członków ZPPM: Anna Kwiatek, tel. + 511 984 879

KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY – RUSZAJĄ KONSULTACJE

26 lutego br. ruszą oficjalnie konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Jego opracowanie jest konieczne, aby pozyskać środki w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro. Polska z tego funduszu będzie miała do dyspozycji 57 mld euro na dotacje na inwestycje i pożyczki.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

  • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
  • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro, w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach.

Czas na wykorzystanie tych środków unijnych mamy do 2026 roku.

Więcej informacji dla członków ZPPM: https://www.gov.pl/web/planodbudowy

EXPO 2020 – POZYSKAJ DOTACJĘ NA PROMOCJĘ W DUBAJU

Polskie firmy zainteresowane rynkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), mogą ubiegać się o wsparcie dotacyjne w ramach ogłoszonego konkursu „Go to Brand”. Z dotacji można sfinansować udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz działania promocyjne.

„Go to Brand” jest najważniejszym elementem programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w tegorocznym Expo 2020 w Dubaju. Umożliwia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom promocję ich marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej wystawie światowej w ZEA.

Dzięki „Go to Brand” przedsiębiorca może pozyskać środki na udział w wystawie światowej w Dubaju i zaprezentowanie swojej oferty handlowej. Wsparcie można również  przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Z dotacji unijnej można sfinansować koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu.

Więcej informacji dla członków ZPPM: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020 lub Anna Kwiatek, tel. + 511 984 879

INFOSTRATEG

Do 26 lutego trwa nabór wniosków  o dotacje w ramach programu Infostrateg Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Organizator programu wesprze przygotowanie i wdrożenie technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych bazujące na sztucznej inteligencji (AI) i blockchainie.

Celem programu INFOSTRATEG jest wspieranie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Konkurs NCBiR jest przeznaczony dla przedsiębiorców działających samodzielnie lub w konsorcjum z innymi firmami lub jednostkami naukowymi. Budżet konkursu wynosi 60 mln złotych.

Projekt musi wpisywać się w jedną ze ścieżek tematycznych konkursu:

TEMAT: Rozpoznawanie obrazów medycznych, w zakresie:

  • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
  • raka piersi u kobiet,
  • raka prostaty u mężczyzn.

TEMAT: Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Więcej informacji dla członków ZPPM: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-i-konkurs