Program InvestEU – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (gospodarka, finanse i euro)  – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 maja 2023 r.
Program InvestEU wspiera zrównoważone inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Europie w następujących czterech głównych segmentach polityki:
  • zrównoważona infrastruktura
  • badania naukowe, innowacje i cyfryzacja
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • inwestycje społeczne i umiejętności społeczne.
W ramach tej inicjatywy przeprowadzona zostanie ocena śródokresowa programu zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2021/523.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13770-Interim-Evaluation-of-the-InvestEU-Programme_pl

Źródło: Komisja Europejska