Program strategiczny – Kompas cyfrowej dekady

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transformacji cyfrowej – wniosek w sprawie decyzji Parlamentu i Rady UE ustanawiającego program strategiczny „Droga do cyfrowej dekady – 2030” na podstawie m.in. Komunikatu KE: Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 grudnia 2021 r.

9 marca 2021 r. Komisja przedstawiła wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. Kompas cyfrowej dekady w UE to cztery najważniejsze kierunki:

Umiejętności: Specjaliści w dziedzinie ICT: 20 mln + większa równowaga płci w zawodzie; Podstawowe umiejętności cyfrowe: min. 80 proc. ludności

Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa: Łączność: gigabit dla każdego, 5G wszędzie; Najlepszej jakości półprzewodniki: dwukrotnie większy udział UE w światowej produkcji; Dane – rozwiązania brzegowe i chmurowe: 10 tys. bezpiecznych węzłów brzegowych, neutralnych dla klimatu; Przetwarzanie danych: pierwszy komputer z przyspieszeniem kwantowym

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw: Wykorzystanie technologii: 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z chmury, AI, dużych zbiorów danych; Innowatorzy: rozwój scale-upów i finansowanie, aby podwoić liczbę tzw. jednorożców w UE; Opóźnienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych

Cyfryzacja usług publicznych: Najważniejsze usługi publiczne: 100 proc. online; e-Zdrowie: 100 proc. obywateli z dostępem do dokumentacji medycznej; Tożsamość cyfrowa: 80 proc. obywateli korzysta z cyfrowego dowodu tożsamości

Inicjatywa ta zmierza do ustanowienia solidnych ram zarządzania zapewniających zorganizowaną współpracę między Komisją a państwami członkowskimi po to, by osiągnąć cele cyfrowe UE, wspierać europejskie zdolności cyfrowe i monitorować postępy w zakresie zasad cyfrowych. Za sprawą tej inicjatywy ambicje cyfrowe UE przełożyłyby się na konkretne działania ze wskazaniem w razie potrzeby środków dostosowawczych.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13089-Program-polityczny-Kompas-cyfrowej-dekady_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Źródło: Komisja Europejska