Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie określa katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. W projekcie katalog należności został uzupełniony o nowe płatności, dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego (CIT-8FR, PIT-PZ, VAT-14, POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1). Dodane zostały symbole formularzy/tytuły płatności dla dwóch płatności w ramach podatku od towarów i usług:„JPK_V7M” i „JPK_V7K”. W szczególności zaktualizowane zostały opisy dla tytułów płatności „CIT”, „CIT-NZ”, „PIT-NZ”, „PIT-NZS” oraz „VAT-Z” oraz uporządkowane zostały poszczególne grupy płatności w taki sposób, że najpierw wymieniane są podatki, następnie dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo oraz danina solidarnościowa, a na końcu opłaty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378803 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.