Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (rozp. do ustawy SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 z późn. zm.), jest wynikiem analizy kosztowej stanów magazynowych druków ścisłego zarachowania utrzymanych w mocy na postawie § 11 zmienianego rozporządzenia. Celem projektu jest wydłużenie możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. 2017 poz. 789). Analiza zapasów magazynowych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazuje duże ilości niewykorzystanych druków, których wzory zostały określone na podstawie ww. rozporządzenia. Mając na uwadze zastosowanie druków, na tę chwilę nie ma możliwości precyzyjnego wskazania okresu niezbędnego do wykorzystania posiadanych przez KAS druków. Stąd decyzja o wydłużeniu możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania, aż do wyczerpania zapasów Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365457 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.