Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem niniejszego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. do zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,  „ustawa o VAT”, stanowiących kontynuację działań Rządu RP i Parlamentu RP ukierunkowanych na walkę z inflacją. W ramach podejmowanych przez Rząd działań antyinflacyjnych m.in. obniżone zostały stawki VAT na:

  • żywność objętą stawką podatku VAT 5% – do 0%,
  • paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – z 23% do 8%,
  • nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – z 8% do 0%,
  • gaz ziemny – do 0%,
  • energię elektryczną i energię cieplną – do 5%.

Wskazana obniżka stawek VAT ma charakter czasowy – rozwiązania te obowiązują od 1 lutego do 31 października 2022 r. Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania 0% stawki VAT dla polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów niemikrobiologicznych, produktów nawozowych mieszanych składających się z nawozu i środka wapnującego oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) do 31 grudnia 2022 r., tj. w okresie stosowania, w ramach tarczy antyinflacyjnej, 0% stawki VAT na analogiczne produkty krajowe (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365250

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.