Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) i wprowadza zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2313). Obecnie świadczenie wysokospecjalistyczne z użyciem pompy wspomagającej lewą komorę serca jest finansowane ze środków publicznych wyłącznie jako terapia „pomostowa”, czyli interwencja stosowana u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub brak organu do przeszczepu nie jest możliwe przeprowadzenie transplantacji serca. Celem projektowanej nowelizacji rozporządzenia jest wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych świadczenia: Mechaniczne wspomagania  serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa, które dotychczas nie było dostępne dla pacjentów w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, a mających znaczenie dla poprawy zdrowia i wydłużenia życia pacjentów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376155 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 11 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl – według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli.