Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311555/katalog/12507984#12507984
Nadmieniam, że projekt został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji nowej spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej. Konstrukcja ta jest adresowana w szczególności do start-upów.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu ustawy w terminie do 7 czerwca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl