Przedsiębiorcy transportu drogowego – wspólny wzór obliczania stopnia ryzyka

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu drogowego – wniosek w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego KE w sprawie wspólnego wzoru obliczania oceny ryzyka przedsiębiorstw transportowych – przy uwzględnieniu dyrektywy 2006/22/WE (w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym) oraz dyrektywy 2002/15/WE (w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego) oraz ustawodawstwa socjalnego odnoszącego się do działalności w transporcie drogowym.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 października 2021 r.

Inicjatywa ta ustanawia wspólny wzór, który ma być stosowany przez organy krajowe we wszystkich państwach UE w celu obliczania stopnia ryzyka związanego z przewoźnikami drogowymi („przedsiębiorcami”) mającymi siedzibę na ich terytorium. Wzór ten opiera się na liczbie i wadze wcześniejszych uchybień.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13039-Przedsiebiorcy-transportu-drogowego-wspolny-wzor-obliczania-stopnia-ryzyka_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.
Źródło: Komisja Europejska