Publikacja UE: Wizjonerzy integracji europejskiej

Wizjonerzy integracji europejskiej (Słowa, od których zaczęła się Unia) – Visionaries from the history of European integration (Words that started the Union)

 

Dzień 25 marca 1957 r. był ważną datą w historii integracji europejskiej. Szefowie sześciu europejskich państw podpisali wówczas traktat rzymski. Dokument ten stanowi do dziś fundament Unii Europejskiej. W okresie poprzedzającym to historyczne wydarzenie mężowie stanu w Europie wypowiadali się na temat unii jednoczącej państwa Europy. Ich pamiętne słowa pomogły ukształtować wspólne wyobrażenie celów i zasad, na których do dziś opiera się Unia Europejska. Dla uczczenia 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego i złożenia hołdu pamięci twórców idei europejskiej publikacja przedstawia wybór fragmentów ich najsłynniejszych przemówień i opublikowanych dzieł.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej