Seminarium pt. Prawo pracy i wynagrodzenia po zmianach w 2016 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. Prawo pracy i wynagrodzenia po zmianach w 2016 r.
Seminarium odbędzie się 21 września 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.
Seminarium poprowadzi Pan Michał Culepa – Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W załączeniu przesyłamy program seminarium. Uprzejmie prosimy o przygotowanie pytań, zagadnień, które nie znalazły się w programie, a  Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas seminarium.
Udział jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w seminarium do dnia 8 września br. W przypadku dużego zainteresowania z Państwa strony rozważymy zorganizowanie dodatkowej sesji seminarium.
Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź