Seminarium pt. „Prawo pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r”

Serdecznie zapraszam na Seminarium pt. „Prawo pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r”
Seminarium odbędzie się w dniach:
21 marca 2018 r. – I termin
23 marca 2018 r. – II termin
w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.
Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna Garncarz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu. Uczestniczy jako prelegent konferencji oraz szkoleń, w tym szkoleń międzynarodowych organizowanych przez m. in. ERA i EJTN.
W załączeniu przesyłam program seminarium. Uprzejmie proszę o przygotowanie pytań, zagadnień, które nie znalazły się w programie, a  Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas seminarium.
Udział w seminarium jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa w seminarium i wybór terminu do dnia 19 marca br. W przypadku mniejszej liczby uczestników seminarium odbędzie się tylko w jednym terminie.