Skorzystaj z finansowania!!! – przegląd programów dot. wdrożenia rozwiązań cyfrowych w UE

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC kolejny raz zebrał informacje dot. możliwości finansowania na wdrożenie rozwiązań cyfrowych (m.in. SMART4ALL- CTT; (Program Business Application) Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi – Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi; Łącząc Europę – transport).

SMART4ALL to europejska inicjatywa finansująca transgraniczne eksperymenty w zakresie transferu technologii pomiędzy naukowcami a podmiotami przemysłowymi. Eksperymenty powinny być związane z wykorzystaniem obliczeń niskoenergetycznych (CLEC) dla systemów cyberfizycznych (CPS) i Internetu Rzeczy (IoT) w różnych obszarach zastosowań. SMART4ALL ma na celu przyspieszenie rozwoju innowacyjnych projektów zorientowanych na wytworzenie w jego ramach produktu i oferowanie wskazówek dotyczących udanej komercjalizacji tego typu rozwiązań. Obszary zastosowania: cyfrowy transport, cyfrowe rolnictwo, cyfrowe środowisko.

Celem Programu Business Application jest umożliwienie budowania rozwiązań, produktów i serwisów na bazie co najmniej jednej technologii satelitarnej tj.: nawigacji i/lub komunikacji satelitarnej lub satelitarnych danych obrazowych i/lub danych pogodowych dostarczanych przez satelity. Dostarczane dane opracowane w ramach Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, czy Systemu Nawigacji Satelitarnej Galileo mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych serwisów w sektorach tj.: Przemysł 4.0, ICT, IoT, transport, logistyka, medycyna, energetyka itp. Konkurs jest realizowany w ramach środków Europejskiej Agencji Kosmicznej.

„Łącząc Europę” to unijny instrument finansowania, którego celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i konkurencyjności dzięki ukierunkowanym inwestycjom na poziomie europejskim. Program finansuje rozwój wysoce efektywnych, zrównoważonych i w pełni ze sobą połączonych transeuropejskich sieci w obszarach transportu, energii i usług cyfrowych. Inwestycje realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” pozwalają uzupełnić brakujące połączenia w europejskiej infrastrukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej.

Informacje o zebranych projektach znajdują się w załączeniu.

SINOTAIC jest operatorem showroomu Innowacji IoT miejsca, w którym można zobaczyć najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart City

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City

.

Źródło: Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC