Skuteczne organizacje będą cyfrowe – KPMG global tech report 2022

W badaniu KPMG, w którym udział wzięło 2200 globalnych liderów technologicznych i ekspertów branżowych 99% stwierdziło, że rewolucja cyfrowa poprawiła wydajność i rentowność ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Więcej informacji pod linkiem.
Zdaniem większości respondentów cyfrowa transformacja otwiera przed firmami nowe możliwości. 66% liderów technologicznych uważa, że ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy. Przekonanie to jest dodatkowo wspierane przez wysoki zwrot z inwestycji w technologie. Firmy są gotowe do dokonania poważnych inwestycji w nowe technologie i transformację cyfrową. Średnio 6 na 10 respondentów deklaruje, że w ciągu 2 lat skorzysta z nowo powstających platform, w tym metawersum, niewymienialnych tokenów kryptowalutowych (NFT), internetu kolejnej generacji Web3, komputerów kwantowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Jednocześnie wśród wyzwań, które ograniczają wykorzystywanie innowacyjnych technologii, respondenci wskazali przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz kwestie związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.
Pomimo tego optymistycznego wydźwięku, badanie przeprowadzone wśród ponad 2200 liderów ds. technologii i ekspertów branżowych wykazało, że dostrzegają oni wyzwania, które ograniczają wykorzystywanie innowacyjnych technologii. Są to przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz kwestie związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.
 
Źródło: KPMG Sp. z o.o