Sprawozdanie roczne z wdrażania i egzekwowania umów handlowych UE

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne z wdrażania i egzekwowania umów handlowych UE.

Dokument jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem Komisji dotyczącym działań w zakresie wdrażania i egzekwowania umów handlowych. Zostało ono sporządzone w następstwie mianowania w dniu 24 lipca 2020 r. pierwszego w Komisji głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych, którego zadaniem jest nadzorowanie skutecznego wdrażania i egzekwowania umów i porozumień handlowych UE oraz ich egzekwowanie, posiadającego wyraźne upoważnienie do składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, jak również Radzie i ogółowi społeczeństwa. Niniejsze sprawozdanie, które będzie publikowane corocznie, jest głównym instrumentem służącym temu celowi.

To przejście w kierunku jeszcze skuteczniejszego wdrażania i egzekwowania zobowiązań handlowych w czasie trwania kadencji Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen wynika z dwóch głównych czynników: po pierwsze, po dziesięcioletnim okresie intensywnych i udanych negocjacji w sprawie rozszerzenia unijnej sieci umów preferencyjnych UE musi obecnie w coraz większym stopniu koncentrować się na ich pełnym i skutecznym wdrażaniu. Po drugie, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo zmieniły się globalne realia polityki handlowej i pojawiły się nowe wyzwania. Obejmuje to strukturalne zakłócenia równowagi, problemy związane z równymi warunkami działania i dostępem do rynku oraz stosowaniem przez partnerów handlowych UE w celach politycznych nieuzasadnionych jednostronnych środków ograniczających lub nawet środków przymusu gospodarczego, którymi UE musi zająć się w bardziej stanowczy sposób.

Sprawozdanie obejmuje cztery obszary priorytetowe w zakresie wdrażania i egzekwowania:
1. wykorzystanie w pełni możliwości, jakie oferują umowy handlowe UE (sekcja II);
2. wspieranie korzystania z umów handlowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (sekcja III);
3. usuwanie barier i poszukiwanie rozwiązań (sekcja IV); oraz
4. dwustronne i wielostronne egzekwowanie zobowiązań handlowych: rozstrzyganie sporów (sekcja V).

Dostępny jest również komunikat prasowy – Wzrost eksportu z UE dzięki skuteczniejszemu wdrażaniu i egzekwowaniu umów i globalnych zasad handlowych

Dokument ten będzie publikowany przez Komisję Europejską co roku.

W mediach społecznościowych International Trade Department of the EU pojawiło się szereg ciekawych informacji o polityce handlowej UE, w tym interesująca seria filmów podkreślająca nacisk na egzekwowanie umów handlowych i wyjaśniająca różne aspekty polityki handlowej.

 
Źródło: International Trade Department of the EU, DG Trade Komisja Europejska, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców