stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (922)

Lubin, 11 sierpnia 2023 r. ZPPM / 26S / VIII / 2023 Znak sprawy: DP-WOPI.0220.30.2022.KM 2156766.10419489.8440130 Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (nr 922 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia 3.07.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21.07.2023 r. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka Prezes Zarządu Związku Uwagi do projektu rozporządzenia znajdują się w załączeniu Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych