Szkolenie on-line „Efektywność osobista”

Kontynuujemy realizację szkoleń online. Zapraszamy na kolejne szkolenie pt. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA.
Zakres tematyczny webinarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Psychologiczne uwarunkowania zarządzaniem sobą w czasie.
  • Bariery skutecznego planowania i organizowania. „Złodzieje” czasu” i metody radzenia sobie z nimi.
  • Właściwe decyzje, jako metoda na efektywne zarządzanie zadaniami. Koło wpływu i kontroli.
  • Podstawowe zasady planowania a dzień i tydzień pracy.
  • Techniki i narzędzia planowania i ustalania priorytetów. Matryca Eisenhowera, Idea Covey’a, Analiza ABC, strategii K. Vonneguta.
  • Model GTD jako sposób nowego stylu zarządzania sobą w czasie.
  • Styl życia sprzyjający zarządzaniu sobą w czasie – piramida energetyczna Leary’ego i Schwartza

Szkolenie odbędzie się 22 lipca br. przy pomocy platformy Skype for Business dla dwóch 12 osobowych grup:
I grupa  9.00 – 10.45 (w tym 15 min przerwa)
II grupa  11.15 – 13.00 (w tym 15 min przerwa)
Webinarium poprowadzi PAWEŁ KACPRZAK, reprezentujący PRESTIGE BUSINESS TRAINING Sp. z o.o. Sp. k.
Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 20 lipca br. wraz z ich adresem mailowym na adres: sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się program szkolenia oraz notka biograficzna wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem kwestionariusz badania potrzeb, zadnie przedszkoleniowe oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.