Szkolenie online pt. „Rewolucja w prawie pracy”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt. „Rewolucja w prawie pracy”, które odbędzie się 7 września 2022 r.  w godzinach od 9.00 do 13.30 na platformie clickmeeting. Przedmiotem szkolenia będzie analiza projektowanych zmian prawa pracy z perspektywy pracodawcy w celu wypracowania praktycznych rozwiązań na tle zagadnień ujętych w bloki tematyczne:

Blok 1: Co w praktyce oznaczają oraz kogo i czego dotyczą projektowane zmiany kodeksu pracy?

Blok 2: Założenia zmian prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i kształtowaniem stosunku pracy.

Blok 3: Założenia i kryteria elastycznej organizacji pracy oraz siły wyższej na gruncie kodeksu pracy.

Blok 4: Prawo pracownika do urlopu opiekuńczego. Zmiany w zakresie urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

Blok 5: Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z Polski.

Blok 6: Nowe zasady ochrony pracowników. Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 

Szkolenie będzie merytorycznie koordynować oraz prowadzić Karolina Jagiełło, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz Daria Kwiatkowska, Aplikant radcowski – reprezentujące zespół prawny WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program szkolenia oraz bio wykładowców. Zachęcamy do przesłania zagadnień, które nie znalazły się w programie szkolenia, a Państwa zdaniem warto je omówić podczas spotkania, w terminie do 2 września  br.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i zapisywanie się do 5 września  br. do godziny 11.00 na adres szkolenia@pracodawcy.pl

Nie mamy restrykcyjnego limitu miejsc. Udział jest bezpłatny.