Szkolenie online  pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”,

Serdecznie zapraszamy na  praktyczne szkolenie online  pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, które odbędzie się w formie dwóch trzygodzinnych bloków, w dniach 28 lutego i 1 marca br. na platformie zoom w godzinach od 9.00. do ok. 12.30.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak  prawidłowo zatrudniać cudzoziemców.

Ponadto przedstawione zostaną zarówno zagadnienia związane z podstawowymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie, jak również obowiązkami, które obciążają pracodawcę i cudzoziemca na płaszczyźnie zawartego stosunku pracy, jak również zapadłych rozstrzygnięć organów administracji w tym zakresie. W ramach prowadzonego szkolenia bardzo duży nacisk położony zostanie również na kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców na stanowiska pracy wymagające posiadania stosownych kwalifikacji.

Szkolenie poprowadzi praktyk, reprezentujący Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. Z o.o.-  Paweł Stachurski, specjalista w zakresie prawa imigracyjnego, pracy, gospodarczego. Doradza zarówno międzynarodowym spółkom, jak i obcokrajowcom przebywającym w Polsce.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 24 lutego br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl

W załączeniu przesyłam program szkolenia.  W przypadku zagadnień, które szczególnie Państwa interesują, a nie znalazły się w załączonym programie szkolenia, prosimy o przesłanie ich na adres: szkolenia@pracodawcy.pl w terminie do 22 lutego br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają  link i materiały.