Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne programu działań w dziedzinie zdrowia: ewaluacja tracącego moc prawną Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 3 czerwca 2022 r.

W ramach oceny końcowej trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia, który trwał od 2014 r. do 2020 r., ocenione zostaną:

  • wyniki programu i ich skutki
  • skuteczność, efektywność kosztowa i wartość dodana UE
  • pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania programu.

Wnioski wyciągnięte z oceny zostaną wykorzystane do poprawy realizacji czwartego programu działań w dziedzinie zdrowia, który będzie realizowany od 2021 r. do 2027 r.

Celem konsultacji jest zebranie informacji zwrotnych (np. wniosków wyciągniętych z realizacji trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020) oraz dowodów uzupełniających wstępne wyniki badań źródeł wtórnych, a także zebranie bardziej szczegółowych danych i informacji na temat wyników poszczególnych działań i ich skutków. Konsultacje publiczne i ukierunkowane konsultacje z konkretnymi zainteresowanymi stronami będą obejmować następujące kryteria: skuteczność, wydajność, adekwatność, spójność z innymi politykami i programami UE, unijna wartość dodana

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Trzeci-program-dzia%C5%82an-w-dziedzinie-zdrowia-2014-2020-ocena-koncowa_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się plan oceny.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Trzeci-program-dzia%C5%82an-w-dziedzinie-zdrowia-2014-2020-ocena-koncowa/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska