Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ

Czy Polska planuje wprowadzać zmiany w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego? Jakie są zagraniczne standardy i dobre praktyki cyrkularnej transformacji? Okazją do odpowiedzi na te pytania była konferencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”, która odbyła się 22 listopada 2021 w formie interaktywnego spotkania online.

Konferencja zamknęła trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitorował on również wpływ gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-ekonomiczny na poziomie regionów oraz narodowym. Projekt realizowany był przez konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG.

W materiałach m.in. międzyresortowy panel z udziałem przedstawicieli ministerstw kluczowych dla wdrożenia GOZ w Polsce, sesja poświęcona miastom i regionom oraz prezentacje najciekawszych polskich rozwiązań cyrkularnych. Tematem panelu podsumowującego wydarzenie była dyskusja na temat gotowości polskiego społeczeństwa na szerokie wprowadzenie rozwiązań cyrkularnych dla konsumentów. Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele nauki i biznesu zarówno z Polski jak i z zagranicy, prelegenci z University of Cambridge, Politechniki Łódzkiej, Systemiq, Catalyze Group oraz Circle Economy.

 
Materiał wideo z konferencji – film pod linkiem

Więcej informacji o projekcie pod linkiem.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polish Circular Hotspot, Innowo