ZŁOTORYJA TO NAJLEPSZE MIEJSCE DO INWESTOWANIA

Kilkudziesięciu przedsiębiorców i samorządowców wzięło udział w śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez Związek Pracodawców Polska Miedź w Złotoryi. Była to doskonała okazja, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się, z jakich funduszy można otrzymać pieniądze na rozwój gospodarczy.

Śniadanie gospodarczo-samorządowe to kolejna propozycja Związku Pracodawców Polska Miedź wpierająca rozwój regionu. Na spotkanie w Złotoryi Związek zaprosił przedsiębiorców i samorządowców z powiatu złotoryjskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz instytucji państwowych i samorządowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

Cieszę się z tak dużej frekwencji, to dowód na to, że potrzebne są spotkania, na których można się dowiedzieć od ekspertów, jakie środki na prorozwojowe inwestycje mają państwowe i samorządowe instytucje. Dziękuję wszystkim gościom za obecność i podzielenie się najnowszymi informacjami na temat dostępnych funduszy. Szczególnie dziękuję Burmistrzowi Złotoryi za zaproszenie i za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego wydarzenia. Dzisiejsze spotkanie to także doskonała okazja do bezpośrednich rozmów i do wymiany cennych doświadczeń  – mówi Piotr Karwan, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Gośćmi spotkania byli między innymi Krzysztof Mróz, Senator RP, Grzegorz Macko, Wicemarszałek Dolnego Śląska, Łukasz Kasztelowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Łukasz Kasprzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWD, Tomaszowi Krzeszowiec, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Przemysław Bożek, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz związani z koleją Tadeusz Szulc, Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu i Witold Idczak, Wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Złotoryja to przykład regionu, który stawia na rozwój. Kolebka polskiej miedzi i stolica polskiego złota, dziś szanując swoją historię, śmiało patrzy w przyszłość.

To wydarzenie wpisuje się cykl organizowanych przez nas spotkań z firmami z powiatu złotoryjskiego. Rozmawiamy o istotnych sprawach dla rozwoju gospodarczego. My, jako samorząd korzystamy ze środków zewnętrznych i chcemy, aby robili to także przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję ZPPM za pomysł zorganizowania pierwszego śniadania biznesowego właśnie u nas, to dowód na to, że jesteśmy częścią miedziowej rodziny – uważa Robert Pawłowski, Burmistrz Złotoryi.

Wielką szansą dla Dolnego Śląska jest nowa perspektywa funduszy europejskich. Po wielu miesiącach trudnych negocjacji (z udziałem również przedsiębiorców) udało się ustalić z Komisją Europejską rekordowy kontrakt dla naszego województwa. Do 2027 roku samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i inne podmioty będą miały do wykorzystania ponad 11 miliardów złotych.

Jeszcze rok temu wielu nie dowierzało, że uda się takie środki pozyskać. Rzeczywiście nasza pozycja startowa była trudna, bo Dolny Śląsk jest już doskonale rozwiniętym regionem. Jednak udało się!
Z pełną satysfakcją mówię, że mamy do wykorzystania ponad 11 miliardów złotych. Teraz przed nami chyba jeszcze większe wyzwanie, aby te środki w całości i mądrze wykorzystać. Nabory do niektórych konkursów już się rozpoczęły, zachęcam do kontaktu z Urzędem Marszałkowskim i śledzenia na bieżąco możliwości aplikacji. To szansa, której nie możemy przegapić
– uważa Wicemarszałek Grzegorz Macko.

Najwięcej środków Funduszy Europejskich Dolnego Śląska, ponad 27 proc., będzie przeznaczonych na obszar Środowisko, w tym szczególnie inwestycje związane z efektywnością energetyczną (np. kompleksową modernizacją energetyczną budynków). A także te związane z pozyskiwaniem energii z OZE, wraz z budową magazynów energii. W tym priorytecie ważne będą również przedsięwzięcia
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i projekty związane z ochroną przyrody i klimatu. Kolejne priorytety FEDS to: Rynek pracy i włączenie społeczne, Przedsiębiorstwa i innowacje, Transport, Infrastruktura społeczna, Rozwój terytorialny, Edukacja, Sprawiedliwa transformacja i inne. Ze względu na długie negocjacje skrócił się czas na wykorzystanie tych środków, projekty muszą być zakończone do 2027 roku. Oprócz funduszy europejskich Urząd Marszałkowski dysponuje także możliwościami wsparcia inwestycji z budżetu województwa. Już 1 marca rusza nabór w programie „Zabytki”. Na sesji kwietniowej Sejmiku Województwa ma zapaść decyzja o łatwiejszych zasadach występowania o dotacje na budowę drogi dojazdowe do gruntów rolnych i zwiększona możliwa kwota wsparcie do 400 tys. zł do jednego kilometra. Są też środki na melioracje gruntów, programy odnowy wsi i inne działania. Więcej informacji o funduszach europejskich, dostępnych w skali całego kraju, można uzyskać także w specjalnych Punktach Konsultacyjnych, które pracują w większości miast powiatowych.

Jestem dziś na spotkaniu, aby zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obecna także w Złotoryi (ostatnio wydaliśmy na tej podstrefie dwa nowe zezwolenia) niesłusznie wciąż uważana jest za propozycję tylko dla dużych firm. Bardzo czekamy i wspieramy inwestowanie w strefie średniego, małego, a nawet mikro biznesu. Złotoryja jest chyba najlepszym miejscem do inwestowania w Polsce, można skorzystać tu z wyjątkowo preferencyjnych warunków. Pracownicy Strefy pomogą Wam nam na każdy etapie procesu inwestowania już od momentu sprawdzenia, czy i na jakich zasadach możecie ulokować swoje przedsięwzięcia w strefie. Jesteśmy do waszej dyspozycji – deklaruje Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z pewnością asumptem do rozwoju będzie dla Złotoryi uruchomienie kolejowych przewozów pasażerskich. To inwestycja, na którą czekają wszyscy: mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Już w drugiej połowie br. Koleje Dolnośląskie uruchomią komunikację zastępczą na trasie Legnica – Złotoryja.

Na przełomie I/II kwartału br. Urząd Marszałkowski popisze umowę z PKP PLK, na jej podstawie w ramach rządowego programu Kolej + i przy wsparciu finansowym samorządu województwa, ogłoszony zostanie przetarg na remont linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W tym miejscu szczególnie pragnę podziękować naszym parlamentarzystom z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek na czele oraz radnym koalicji rządzącej województwem i zarządowi województwa na czele z Marszałkiem Cezarym Przybylskim, to dzięki naszym wspólnym wysiłkom i przy bardzo dobrej współpracy z lokalnymi samorządami udało nam się dokonać tak wiele. Dziś wspólnie z Senatorem Krzysztofem Mrozem, Burmistrzem Robertem Pawłowskim,  Dyrektorem Tadeuszem Szulcem, Janem Tymczyszynem i Wojciechem Woźniakiem, wójtami gmin przez które przebiega linia kolejowa, rozmawialiśmy jak zagospodarować dworce, aby oprócz pierwotnej funkcji, przyczyniały się one do rozwoju naszego regionu. Niezwykle cieszy fakt, że tak wiele osób angażuje się i wspiera ten niezwykle ważny dla naszej małej Ojczyzny projekt – powiedział radny wojewódzki Piotr Karwan, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Połączenia kolejowe ułatwią także rozwój turystyki. A atrakcji w powiecie złotoryjskim nie brakuje. Jedną z nich jest z pewnością Skansen Górniczy w Leszczynie. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych planuje kolejny etap rozbudowy obiektu.

Chcemy zawalczyć o przywrócenie do życia, oczywiście tylko dla celów edukacyjnych i turystycznych, XIX wiecznej, najstarszej w Polsce kopalni miedzi i starej huty o nazwie „Ciche Szczęście”. Mamy już opracowaną przez Politechnikę Wrocławską dokumentację i liczymy, że dzięki środkom europejskim i funduszom na zabytki uda nam się zrealizować te plany. Mamy nadzieję, że także KGHM pomoże nam w odtworzeniu tego historycznie niezwykle ważnego dla całego regionu miejsca. Przykład Bochni pokazuje, że w takich inwestycjach drzemie olbrzymi potencjał – podkreśla Andrzej Kowalski, Prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych

Podczas spotkania swoją ofertę dla przedsiębiorców i samorządów przedstawili także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Złotoryja jest ważnym miejscem na mapie Dolnego Śląska i jestem przekonany, że jej siła gospodarcza będzie wzrastać. Usłyszeliśmy dziś o bardzo wielu możliwościach otrzymania środków na rozwój w różnych dziedzinach życia regionu. Najważniejsze, to dobrze przygotować się do sięgania po zewnętrzne środki i pamiętać, że jeśli my nie wykorzystamy szansy, to zrobią to inni i zostaniemy w tyle. Teraz jest najlepszy czas na myślenie, planowanie i działanie perspektywiczne. Dziękuję Związkowi Pracodawców Polska Miedź, że inspiruje do tego kolejne samorządy – podsumowuje spotkanie Krzysztof Mróz, Senator RP.

Piotr Karwan, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź zaprasza do współpracy przy organizacji podobnych spotkań, także w innych miastach regionu. Rozwój regionu jest naszą wspólną troską i odpowiedzialnością, a dobrostan mieszkańców wartością nadrzędną. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy – obiecuje Piotr Karwan.