Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji dot. zmian klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

Lubin, 26 November 2020   ZPPM / 141 / XI / 2020   European Commission Directorate-General for Climate Action Units B1 (EU ETS Policy Development and Auctioning) and B3 (International Carbon Market, Aviation and Maritime) Rue de la Loi / Wetstraat 200 B-1049 BRUSSELS Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)6081850 – 29/10/2020   Stanowisko Związku Pracodawców…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC48)

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC48)   Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców,…

uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź-projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028)

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych przedstawiamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028) Rozumiemy w pełni potrzebę wydania Rozporządzenia w tej materii, gdyż obowiązujące Zarządzenie w…

Uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Uwagi do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, proponujemy uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu zmieniającym przepisu analogicznego, jaki został uwzględniony w paragrafie 19 ust. 2 uprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131)

Lubin, 15 października 2020 r.   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających…