Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Lubin, 25 sierpnia 2020 r. ZPPM / 82 / VIII / 2020   Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UD 107),. Uprzejmie…

Ślad środowiskowy produktu/organizacji-opinia ZPPM

Lubin, 20 sierpnia 2020 r. ZPPM / 79 / VII / 2020   Szanowny Pan Jan Staniłko Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwo Rozwoju   Szanowny Panie Dyrektorze W załączeniu przesyłam Panu uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź dot. wstępnej oceny oddziaływania propozycji przepisów w sprawie uzasadniania oświadczeń dotyczących ochrony środowiska z wykorzystaniem metod określania śladu środowiskowego produktu/organizacji,…

Stanowisko ZPPM w sprawie strategii UE – przystosowanie się do zmiany klimatu

Lubin, 20 August 2020 ZPPM / 78 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA) Unit A3- Adaptation B-1049 BRUSSELS Belgium   Public consultation: Ref. Ares(2020)2509310 – Adapting to climate change – EU strategy    Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie strategii UE – przystosowanie się do zmiany klimatu…

Stanowisko w sprawie Strategii zrównoważonego finansowania – ‘Sustainable finance strategy’

  Lubin, 15 July 2020 ZPPM / 66 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Unit B2 – Sustainable finance 1049 Bruxelles/Brussel Belgium Employers Organization of Polish Copper position on the renewed sustainable finance strategy Employers’ Organization of Polish Copper welcomes a European Green Deal…

Stanowisko Związku w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Lubin, 13 lipca 2020 r. ZPPM / 64 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Energy DG ENER B.1 PLAN/2020/6566 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)2487772   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). COMBINED EVALUATION ROADMAP/INCEPTION IMPACT ASSESSMENT (Trans-European…