stanowisko ZPPM_konsultacje publiczne EU ETS. Numer referencyjny HT.582

Lubin, 5.03.2020 r. ZPPM / 24 / III / 2020 European Commission Directorate-General for Competition State aid registry Dyrekcja Generalna KE ds. Konkurencji Ref.: HT.582. 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België „Konsultacje publiczne. Numer referencyjny: HT.582”   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji publicznych unijnego systemu handlu emisjami – projektu listy sektorów objętych systemem rekompensat kosztów…