Monitoring Legislacji Krajowej 08 – 14.09.2022

W okresie 08-14.09.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 18. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-korzystania-z-krajowego-systemu-e-faktur-589/