Monitoring Legislacji Krajowej 7-12.04.2022

W okresie od 7-12.04.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 52. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (nr UD306 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-oraz-ustawy-o-finansach-publicznych-nr-ud306/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. (nr 816 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-proj-rozp-mkis-ws-sumy-energii-elektrycznej-w-2023-r-nr-816-w-wykazie-mkis/