Zdrowie na świecie – nowa strategia UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony zdrowia – biorąc pod uwagę komunikat Komisji pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie”.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 19 września 2022 r.

  Celem przedmiotowej inicjatywy jest opracowanie nowej strategii dotyczącej zdrowia na świecie, która będzie stanowić odpowiedź na te zmiany oraz która umocni wiodącą pozycję UE w tym obszarze. Od czasu komunikatu Komisji z 2010 r. pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie”, w którym położono pierwsze podwaliny pod działania UE w tej dziedzinie, nastąpiły istotne zmiany w zakresie zdrowia na świecie i geopolityki. Są to m.in.: (i) cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju; (ii) pandemia COVID19; (iii) unijna strategia „Global Gateway”; (iv) rosnące skutki zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej; (v) rozwój chorób zakaźnych i niezakaźnych; oraz (vi) ostatnie zmiany światowej infrastruktury bezpieczeństwa zdrowotnego.
Różne zainteresowane strony, w tym rządy państw UE, Parlament Europejski, środowisko akademickie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wezwały do opracowania nowej strategii dotyczącej roli UE w dziedzinie zdrowia na świecie. W komunikacie przedstawia się nową strategię dotyczącą zdrowia na świecie, która odnosi się do powyższych zmian oraz wzmacnia wiodącą pozycję UE i jej wkład w politykę w tym obszarze. Strategia będzie opierać się na zaangażowaniu UE na rzecz praw człowieka i równości w dziedzinie zdrowia, w tym zdrowia kobiet. Uznaje się w niej wzajemne powiązania między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem (podejście „Jedno zdrowie”).
 
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Zdrowie-na-swiecie-nowa-strategia-UE_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Zdrowie-na-swiecie-nowa-strategia-UE/public-consultation_pl .

Źródło: Komisja Europejska