Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu)

Lubin, 8 października 2020 r. ZPPM / 120 / X / 2020   Szanowny Pan Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu). Uprzejmie proszę…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie cyberbezpieczeństwa – przeglądu przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Lubin, 2 października 2020 r. ZPPM / 112 / X / 2020   European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology Cybersecurity and Digital Privacy Policy (CNECT.DDG1.H.2) – Unit H.2 Avenue de Beaulieu 25 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)3320999   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie cyberbezpieczeństwa – przeglądu przepisów UE…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78)

Lubin, 25 września 2020 r. ZPPM / 107 / IX / 2020   Szanowni Państwo Ministerstwo Rozwoju Znak sprawy: DOT- V.0211.3.2020   Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym…

stanowisko ZPPM w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Klimatu dot. kogeneracji-nr z wykazu prac legislacyjnych 58 i 59

Lubin, 24 września 2020 r. ZPPM / 106 / IX / 2020   Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do dwóch projektów rozporządzeń Ministra Klimatu: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68)

Lubin, 21 września 2020 r. ZPPM / 103 / IX / 2020    Szanowny Pan Marek Zagórski Minister Cyfryzacji    Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68). Uprzejmie proszę…