Opinia ZPPM dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek. Związek Pracodawców Polska Miedź, odnosząc się do projektowanego rozporządzenia, przesyła poniżej następujące uwagi, przekazane przez podmioty członkowskie:   Proponowana regulacja, zwłaszcza w zakresie obrotu hurtowego, jest już znacząco spóźniona i wprowadzanie jej w…

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POMOCY W ZWIĄZKU Z COVID-19 DLA FIRM USŁUGOWYCH

Lubin, 27 kwietnia 2020 roku   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – propozycja rozwiązań dla firm usługowych w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19   Szanowny Panie Premierze Od ponad dwóch miesięcy trwają prace w ramach Tarczy Antykryzysowej,…

Postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19_1.04.2020

Załączony dokument prezentuje postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. . Wnioskowane zmiany dotyczą następujących ustaw: Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 452), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług…

pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego_postulaty ZPPM do Tarczy antykryzysowej_30-03-2020

ZPPM/32/III/2020 Lubin, 30 marca 2020 roku   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dokonania zmian w innych ustawach – postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19  …

pismo do Minister Jadwigi Emilewicz_poprawki ZPPM do Tarczy antykryzysowej_26-03-2020

ZPPM / 28 / III / 2020 Lubin, 26 marca 2020 roku   Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju Do wiadomości: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Pan Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych   Szanowny Pan Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia…