Monitoring Legislacji Krajowej 07-13.01.2021

W okresie od 07 – 13.01.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 27. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025-nr-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-ministrow-rd273/

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji 2. dokumentów strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii:

  1. Pakiet rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Link: https://pracodawcy.pl/ponsultacje-pakietu-rozwiazan-legislacyjnych-dla-poprawy-warunkow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/

  1. Konsultacje nowej Polityki Przemysłowej Polski

Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-nowej-polityki-przemyslowej-polski/