Monitoring Legislacji Krajowej 18-24.08.2022

W okresie od 18 – 24.08.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 50 projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2 ustaw i  6  projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

1/ Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty (numer z wykazu 181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty (numer z wykazu 219), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury.

Link do stanowiska:

2/ Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD411 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska:

3/ Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC101), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Link do stanowiska: