Nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do…

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń…

Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego

Uprzejmie przypominamy, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13…

Odwołane – webinarium „STOP PANDEMII. POLSKIE FIRMY CHRONIĄ I RATUJĄ ZDROWIE I ŻYCIE – dobre praktyki”

Uprzejmie informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych webinarium „STOP PANDEMII. POLSKIE FIRMY CHRONIĄ I RATUJĄ ZDROWIE I ŻYCIE – dobre praktyki” nie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 roku w godz. 10:00 – 12:00. Spotkanie zostało przełożone na inny termin, przypadający po 20 czerwca br. O szczegółach poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie. Przepraszam…