Informacja z posiedzenia Rady Związku

26 sierpnia 2020 odbyło się posiedzenie Rady Związku podczas której Rada wybrała nowych wiceprezesów ZPPM. Do naszego zespołu dołączyli pan Paweł Ernst oraz Michał Kielan. Panu Pawłowi Kurze, dotychczasowemu wiceprezesowi, serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę, wiedzę i życzliwość dla Związku i życzymy wszelkiej pomyślności w nowych, zawodowych wyzwaniach. Z radością informujemy również, że w gronie…

Nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do…

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń…