X Dyżur Prawnika

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na X Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak, który odbędzie się 25 września 2019 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2 Proszę o zapisywanie się telefonicznie, bądź drogą mailową. Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerzył ofertę dla swoich…

Rada Związku Pracodawców Polska Miedź

Dnia 12 września 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Związku II kadencji po wyborach dokonanych podczas XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź. W czasie posiedzenia Rada ukonstytuowała się wybierając ze swojego grona dwoje Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Do pełnienia tych funkcji powołani zostali: pani Magdalena Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Związku; pan Radosław Pobol–…