Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UD113)

Lubin, 18 września 2020 r. ZPPM / 99 / IX / 2020   Szanowny Pan Jacek Sasin Wicepremier Minister Aktywów Państwowych    Szanowny Panie Premierze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UD113). Uprzejmie proszę…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku CIT oraz ustawie o podatku PIT – tzw. ulga na robotyzację przemysłową

Lubin, 18 września 2020 r. ZPPM / 102 / IX / 2020 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. ulga na robotyzację przemysłową   Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (numer z wykazu prac legislacyjnych 60)

Lubin, 10 września 2020 r. ZPPM / 93 / IX / 2020 Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41)

Lubin, 10 września 2020 r. ZPPM / 92 / IX / 2020   Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41). Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę…

Stanowisko Związku w sprawie uzasadniania twierdzeń dotyczących ochrony środowiska z wykorzystaniem metod określania śladu środowiskowego produktu/organizacji

Lubin, 31 sierpnia 2020 r. ZPPM / 89 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Environment Unit B1 –Sustainable Production, Products and Consumption 1049 Brussels Belgium Public Consultation – Roadmap – Proposal for a regulation: Ref. Ares(2020)3820384: Legislative proposal on substantiating green claims Konsultacje publiczne – Wstępna ocena skutków (plany działania): Ref. Ares(2020)3820384…