Postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19_1.04.2020

Załączony dokument prezentuje postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. . Wnioskowane zmiany dotyczą następujących ustaw: Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 452), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług…

pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego_postulaty ZPPM do Tarczy antykryzysowej_30-03-2020

ZPPM/32/III/2020 Lubin, 30 marca 2020 roku   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dokonania zmian w innych ustawach – postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19  …

pismo do Minister Jadwigi Emilewicz_poprawki ZPPM do Tarczy antykryzysowej_26-03-2020

ZPPM / 28 / III / 2020 Lubin, 26 marca 2020 roku   Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju Do wiadomości: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Pan Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych   Szanowny Pan Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia…

POSTULATY ZPPM DOTYCZĄCE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW z dnia 23.03.2020

Załączony dokument prezentuje uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź odnoszące się do pakietu ustaw tworzących tzw. „tarczą antykryzysową”. Postulaty dotyczą propozycji zmian w prowadzonym procesie legislacyjnym. Postulaty dotyczą następujących zagadnień: Dodanie przepisu zawieszającego naliczanie i pobór podatku od wydobycia niektórych kopalin do czasu poprawy sytuacji na rynkach finansowych (co najmniej na okres roku), Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców…

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź_Tarcza Antykryzysowa (projekt z 21 marca 2020 roku)

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 21 marca 2020 roku) Prezentujemy uwagi ogólne ze stanowiska Związku dot. projektów ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową (projekt z dnia…