Archiwum Współpraca Międzynarodowa

07

maj

Nowelizacja Dyrektywy maszynowej – trzecia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (biorąc pod uwagę argumenty zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej Sztuczna […]

15

luty

Inicjatywa UE: Uwaga na lukę w podatku VAT!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO I PROSTEGO OPODATKOWANIA WSPIERAJĄCEGO ODBUDOWĘ […]

01

luty

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (kierowcy ciężarówek, autobusów i autokarów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów (aktualizacja Rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych […]

21

styczeń

Baterie – modernizacja przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących baterii (aktualizacja Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych […]

12

styczeń

Konsultacje planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” (EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil) […]

11

styczeń

Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi II fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we […]

07

styczeń

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej). Ostateczny termin na przesłanie […]

11

grudzień

Szkodliwe chemikalia – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (rozporządzenie REACH)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne zmian w rozporządzeniu REACH – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2021 r. W załączniku XIV […]

10

grudzień

System handlu emisjami (ETS) – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia wykonawczego dot. ETS – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 stycznia 2021 […]

03

grudzień

Godziwe płace minimalne w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Jest to wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ww sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ostateczny […]